Plt Gubernur Lepas Peserta Jalan Santai HUT ke 62 Provinsi Jambi

Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar Melepas Peserta Jalan Santai HUT ke 62 Provinsi Jambi.

Plt Gubernur Lepas Peserta Jalan Santai HUT ke 62 Provinsi Jambi

Plt Gubernur Lepas Peserta Jalan Santai HUT ke 62 Provinsi Jambi

Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar Melepas Peserta Jalan Santai HUT ke 62 Provinsi Jambi.